Zwrot / Wymiana / Reklamacja

Zwrot / Wymiana towaru


Zgodnie z Prawem w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany, bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany towaru na adres:

NAILAC s.c. ul. Aleja Kościuszki 120, Łódź 90-446 wraz ze zwracanym towarem lub na adres e-mail: sklep@nailac.com.pl


Termin 14-dniowy należy liczyć od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. 

Sklep odsyła wymieniany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel. Koszt wysyłki wynosi 12,50 zł.  


W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Sklep zwróci Konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 


Sklep nie odbiera zwrotów wysłanych z pobraniem.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

1. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu

na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

3. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

5. zamówień specjalnych realizowanych na wyraźne indywidualne potrzeby / żądania klienta.

 


Link do formularza zwrotu (odstąpienia od umowy) / wymiany Towaru, w zależności od wybranej opcji w Koszyku został Państwu wysłany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub dostarczony wraz z zamówionymi produktami.


Formularz można również pobrać klikając w link: Formularz zwrotu/wymiany. 

Zwrotu / wymiany produktu można dokonać również z poziomu zakładki "Historia zamówień". 


Reklamacja


Klient ma prawo dokonać reklamacji produktu wadliwego. Wyróżniamy dwa rodzaje gwarancji:

1. Gwarancja producenta / dystrybutora (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny)

2. Rękojmia - jeżeli towar ma wadę

 

Gwarancja producenta / dystrybutora


Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeśli w karcie gwarancyjnej nie został podany konkretny termin, wówczas gwarancja obowiązuje 2 lata od daty wydania towaru.


Rękojmia


Reklamację produktu z tytułu rękojmi mogą Państwo zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, gdy stwierdzą Państwo, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.


 

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji, bardzo prosimy o wypełnienie formularza reklamacji oraz odesłanie go wraz z reklamowanym towarem na adres:

NAILAC s.c. ul. Aleja Kościuszki 120, Łódź 90-446 lub na adres e-mail: reklamacje@nailac.com.pl wpisując w tytule wiadomości "Reklamacja"


W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. 


W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana Sklep odsyła reklamowany produkt na koszt nabywcy. Koszt wysyłki 12,50 zł 


Link do formularza reklamacji, w zależności od wybranej opcji w Koszyku, został Państwu wysłany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub dostarczony wraz z zamówionymi produktami.


Formularz można również pobrać klikając w link: Formularz reklamacyjny.


Reklamacji produktu można dokonać również z poziomu zakładki "Historia zamówień".